Borgermøde på vej om Nyt Bynet

Når Cityringen åbner i sommeren 2019, skal busserne bindes tættere sammen med nye metrolinjer og tog. Af Flemming Saugmann. red@lokalavisen- …


Når Cityringen åbner i sommeren 2019, skal busserne bindes tættere sammen med nye metrolinjer og tog.

Af Flemming Saugmann.

red@lokalavisen-va.dk.

 

Der er lagt op til en gigantisk transport- og trafikkabale, når Cityringen åbner i sommeren 2019. For det medfører samtidig, at busserne så skal bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i én sammenhængende transportorganisme.

Nyt Bynet hedder forslaget, der er udarbejdet af Movia, og som netop er sendt i høring i kommunens 12 lokaludvalg, Ældrerådet, Ungerådet og Handicaprådet som optakt til en politisk behandling i foråret 2018.

Et af målene med Movias forslag til Nyt Bynet er at sikre en ny god arbejdsdeling mellem metro og bus.

For mange passagerer vil åbningen af Cityringen betyde, at de vil få en ny måde at komme fra A til B på, f.eks. fordi de kan bruge metroen i stedet for bussen, eller fordi de kan bruge metroen på en del af rejsen.

Derfor har Movia udarbejdet et forslag, som sikrer god sammenhæng på tværs af bus, tog og metro, når Cityringen åbner. Forslaget behandles nu politisk inden 1. maj.

 

Kom og spørg løs om din bus

»Og vi er i Movia selvfølgelig meget interesserede i at få en god debat, hvor der også bliver mulighed for at svare på spørgsmål og bidrage aktivt til processen i alt fra lokaludvalg til borgermøder,« siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen.

Og det samme er man i Vanløse Lokaludvalg, hvor formanden ser frem til dialogen med borgerne om det nye bynet:

»Vi ser frem til at drøfte Movias forslag til, hvordan busserne kan tilpasses i Vanløse efter åbningen af Cityringen, på et kommende lokaludvalgsmøde i Vanløse. Vi opfordrer alle, der er interesseret i, hvordan busserne i vores bydel skal køre til at komme og give deres besyv med, når vi holder borgermøde mandag den 22. januar kl. 19 på Kulturstationen,« siger Bent Christensen formand for Vanløse Lokaludvalg.

 

17 nye Metrostationer

Så mens Lokaludvalget kæmper for at bevare sine lokale buslinier, ikke mindst for beboerne i yderområderne, er udspillet fra Movia og Nyt Bynet nærmest det modsatte: Nemlig at sikre sammenhæng på tværs af transportformer, så de 100 mio. årlige passagerer i hovedstadsområdet får maksimal glæde af den nye metro. Og visionen er om halvandet år, når Cityringen åbner, at løfte den samlede kollektive transport i hovedstadsområdet op i international topklasse når Hovedstadsområdet får 17 nye metrostationer, 14 store skiftesteder, og mange nye og hurtigere måder at komme rundt i byen på.

Kommentarer

1